Argüello Gutiérrez, Yenny Paola. 2014. «EDITORIAL». Movimiento Científico 8 (1):5. https://doi.org/10.33881/2011-7191.%x.